Sign Up Sign In
     
FullTranslate
Translation in all languages
Full Text Translation Last Translation Add Your Site Translator Advertising Contact Us 27 February 2015 , Friday 

   English - Spanish Translation
 
 Enter a word or sentence to translation  Max character : 100 
 
   
Translation Shortcuts  
 English Turkish Translation  Russian Turkish Translation  French Turkish Translation  German Turkish Translation
 Turkish English Translation  Italian Turkish Translation  Turkish Spanish Translation  Turkish German Translation
 English Spanish Translation  Arabic French Translation  English Arabic Translation  German English Translation
 
Translation Shortcuts
English <> Turkish Translation
Russian <> Turkish Translation
French <> Turkish Translation
German <> Turkish Translation
Turkish <> English Translation
Italian <> Turkish Translation
Turkish <> Spanish Translation
Turkish <> German Translation
English <> Spanish Translation
Arabic <> French Translation
English <> Arabic Translation
German <> English Translation
 
   Last translation
 
 na gusto mong malaman Filipino <> English 16:13:43
 busy ka siguro friend ..mag log out na ako Filipino <> English 08:59:25
 isa lang ang lalaki sa buhay,,,, totoo Filipino <> English 08:47:17
 hindi ako maniniwala Filipino <> English 08:38:56
 bakit wala kabang experience pa Filipino <> English 08:36:22
 huwag mo akong pangunahan Filipino <> English 02:06:32
 
 zingiberis rhizoma Indonesian <> English 14:08:45
 Selamat istirahat silvi Indonesian <> English 12:34:01
 Schoenen Traum German <> Indonesian 16:34:04
 Selamat Malam Indonesian <> German 16:30:44
 ensure English <> Malay 15:19:33
 Na Filipino <> English 00:34:40
 Bago boyfie couz Filipino <> English 00:33:31
 Kaw na talaga Filipino <> English 00:32:25
 Kaw ma talaga Filipino <> English 00:31:38
 Ano ang iyong ginagawa Filipino <> English 23:41:32
 Ano ang iyong ginagawa English <> Spanish 23:40:36
 We like you to look at that again English <> German 21:29:38
 We like you to look at that again English <> German 21:29:24
 We like you to look at that again English <> Spanish 21:28:39
 

Privacy Policy - Terms of Use - Advertising - Contact Us
www.fulltranslate.com
ingilizce türkçe çeviri - çeviri